اندیشه ناب محمدی

الزامات گام دوم انقلاب

آرشیو رویدادها
صدا و سیما ( صوت و تصویر )

سوابق و تجارب شغلی:

– نماینده استان در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی کشور.
– نماینده استان در کمیته فنی و تخصصی وزارت کشور مرتبط با امور رایانه ای شهرداری های کشور.
– نماینده استانداری در امور توسعه طرح شبکه اختصاصی دولت در تعامل با نهاد ریاست جمهوری.
– عضو صاحب نظر در کارگروه نوآوری مرکز الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت.
– عضو مجمع حامیان فناوری کشور و عضو هیات مدیره.

دیدگاهتان را بنویسید

رزومه
  • نام: محمد رضا
    نام خانوادگی: رضوانی
    مدرک و رشته تحصیلی: لیسانس اقتصاد نظری – فوق لیسانس مدیریت صنعتی – دکترای اقتصاد صنعتی
    حوزه‌های خدمت: دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان، دفتر آموزش و پژوهش، دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری
نامزد انتخابات

تماس با ما