اندیشه ناب محمدی

الزامات گام دوم انقلاب

آرشیو رویدادها
صدا و سیما ( صوت و تصویر )

سوابق علمی و پژوهشی

سوابق علمی و پژوهشی (عناوین مقالات و تالیفات) :

1- الگوی برنامه‌ریزی رشد و توسعه اقتصادی با لحاظ مزیت‌ها و پتانسیل‌های استان سمنان- سال 1371- سمینار راهبردهای توسعه صنعت و معدن استان سمنان.
2- بررسی تحلیلی آثار جنگ تحمیلی بر اقتصاد ایران – سال 1371- ستاد آزادگان استان سمنان- ویژه نامه صبرجامگان.
3- نگاهی اجمالی به کامپیوتر و قابلیت آن – سال 1371- دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری.
4- بررسی تحلیلی دیدگاه‌ها و اندیشه‌ها در بیان نقش، اهداف و وظایف دولت – سال 1372- دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری.
5- آموزش، پژوهش، تکنولوژی – سال 1372 – روزنامه پیام استان سمنان.
6- نقش متقابل صنعت و دانشگاه – سال 1375 – دانشگاه آزاد اسلامی سمنان _ فراخوان همایش صنعت و دانشگاه.
7- بررسی تحلیلی عوامل موثر بر توسعه تکنولوژی صنعتی – سال 1375 – پایان‌نامه تحصیلی _ دانشگاه آزاد اسلامی.
8- تحلیل برنامه‌ریزی صنعتی در استان سمنان و مطالعه موردی از فرایند تولید و مدیریت در واحد منتخب صنعتی– سال 1377 – وزارت صنایع و معادن- سازمان صنایع کوچک – جهت اخذ گواهینامه مشاورت صنایع.
9- بررسی سیره حکومتی حضرت امام خمینی (ره) – سال 1378- ارائه در همایش یکصدمین سالروز میلاد امام خمینی (قدس سره) دانشگاه آزاد اسلامی سمنان.
10- بررسی تحلیلی استعدادها و قابلیت‌های صادراتی استان سمنان – سال 1378 – دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری.
11- راه ابریشم وتاثیر آن بر فرهنگ و تمدن – سال 1380- فصل‌نامه فرهنگ قومس- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان.
12- سیمای اقتصادی استان سمنان – سال 1381 – وزارت بازرگانی- موسسه مطالعات بازرگانی.
13- تاثیر اینترنت بعنوان ابزار مهم ارتباطی بر فرهنگ – سال 1381 – فصل‌نامه فرهنگ قومس- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
14- مردم و دولت، حافظان میراث فرهنگی – سال 1382- فصل‌نامه فرهنگ قومس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان.
15- کتاب ترسیم بحرانهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ناشی از پدیده اعتیاد – سال 1382- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان – انتشارات آبرخ.
16- طرح پژوهشی بررسی تحلیلی تمایلات جوانان استان سمنان در استفاده از اینترنت – سال 1383- شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
17- نقش خلاقیت و نوآوری در تولید علم و فناوری – سال 1383- تهیه برای کنگره بین‌المللی نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری.
18- سیره حکومتی پیامبر اعظم (ص) – سال 1385- دانشگاه سمنان- همایش پیامبر اعظم (ص).
19- مزیت‌های شاخص استان سمنان در ایجاد خوشه‌های صنعتی و تاثیرگذاری بر قدرت رقابت‌پذیری –  سال 1385 – نشریه علمی، آموزشی و فنی، اقتصادی صنعت ساز- سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران.
20- حکومت و مدیریت در سیره نبوی و علوی – سال 1386 – دومین جشنواره پژوهشی سیره نبوی و علوی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
21- تحلیلی بر رویکرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سند ملی توسعه استان سمنان – سال 1386 – فصل‌نامه فرهنگ قومس – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان.
22- ضرورت صیانت از منابع (رویکردی مهم در تقابل با سیاست‌های ابرقدرت‌های چپاولگر بین‌المللی) – سال 1386- دوماهنامه سیاسی، اجتماعی سازمان بسیج کارمندان، کارگران و اصناف کشور.
23- بحران انرژی و راهبردهای تقابل با آن با تاکید بر ضرورت استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای – 1386- دوماهنامه سیاسی، اجتماعی سازمان بسیج کارمندان، کارگران و اصناف کشور.
24- خلیج فارس و قدرتهای فرا منطقه‌ای با تاکید بر جایگاه اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی خلیج فارس – سال 1387 -ارائه در همایش ملی جایگاه خلیج فارس در تحولات جهان استراتژیک – دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار.
25- ویژگی‌های جامعه اطلاعاتی با تاکید بر آسیب‌ها و تهدیدها در فضای مجازی و توصیه‌های راهبردی – سال 1387 – ارائه در همایش فضاهای مجازی ، آسیب ها و پیامدها – دانشگاه سمنان.
26- مدیریت امنیت اطلاعات در فضای مجازی – سال 1387 – ارائه در همایش فضاهای مجازی، آسیب‌ها و پیامدها – دانشگاه سمنان.
27- مطالعه زیرساخت‌های توسعه تکنولوژی در سطوح خرد و کلان با تاکید بر اصلاح فنون و روش‌ها – سال 1388 – دانشگاه پیام نور گرمسار – همایش ملی مدیریت تکنولوژی و نوآوری.
28- تحلیل مزیت‌های شاخص استان سمنان مبتنی بر آمایش صنعت برای ایجاد خوشه‌های صنعتی- سال 1391- دانشگاه آزاد اسلامی سمنان – همایش ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو.
29- نقش کامپوزیت‌ها در تولید و استاندارد سازی قطعات خودرو – سال 1391 – دانشگاه آزاد اسلامی سمنان- همایش ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو.
30- بازشناسی خلیج فارس (اهمیت، قدمت و هویت خلیج فارس در شرح سفرنامه‌ها) – سال  1392- همایش ملی خلیج فارس – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان.
31- مدل توسعه اقتصادی و صنعتی استان سمنان مبتنی بر آمایش صنعتی – سال 1393- همایش ملی رویکردهای ملی آمایش سرزمین – دانشگاه سمنان.
32- چگونگی مداخله دولت برای ممانعت از شکست در ساختار بازار با تاکید بر قوانین و سیاست‌های دولت در اقتصاد ایران – سال 1394- اولین همایش اقتصاد صنعتی- دانشگاه تبریز.
33- تاثیر دانش و نوآوری مبتنی بر فناوری‌های نوین و اقتصاد نانو در پیشرفت فنی و رقابت‌پذیری صنعتی – سال 1394 – اولین همایش اقتصاد صنعتی- دانشگاه تبریز.
34- مدل راهبردی توسعه فناوری در صنایع ایران – 1394- اولین همایش اقتصاد صنعتی- دانشگاه تبریز.
35- معرفی روش AM در برآورد نسبت تمرکز بازار – سال 1394- اولین همایش اقتصاد صنعتی- دانشگاه تبریز.
36- راهبردهای توسعه سواحل مکران مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای – سال 1395 – همایش پتانسیل‌های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه‌های جنوب شرقی ایران- وزارت کشور.
37- چالش‌های فراروی آب در ایران و سیاست‌های راهبردی مدیریت جامع منابع آب مبتنی بر جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین – سال 1396- همایش ملی دیپلماسی آّب و فرصت‌های هیدروپلیتیک غرب آسیا- دانشگاه خوارزمی.
38- مدل برنامه‌ریزی توسعه‌ای مبتنی بر راهبرد توسعه شهری – سال 1397 – همایش ملی هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران – سازمان برنامه و بودجه کشور- مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری.
39- نوآوری مبتنی بر نظام حل مسئله در حمایت از کالای ایرانی – سال 1397 – ماهنامه خبری، گفتمانی – مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (شماره‌های 65-66).
40- رویکردهای نوآوری در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی– سال 1397 – ماهنامه خبری، گفتمانی – مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (شماره 68).
41- آینده‌پژوهی و الزامات آینده مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر نوآوری – سال 1398– دانشگاه تهران، هشتمین کنفرانس ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

سوابق علمی (تدریس) :

 

ردیف نام موسسه یا دانشگاه عنوان دروس مورد تدریس دوره آموزش شهر کشور
1 دانشگاه آزاد اسلامی سمنان مدیریت وکنترل پروژه

کارآفرینی و پروژه

مدیریت و اقتصاد صنعتی/ اقتصاد مهندسی

اصول سرپرستی/ ایمنی و  بهداشت محیط کار

1385 ادامه دارد سمنان ایران
2 دانشگاه پیام نور مدیریت اسلامی / سازمان و مدیریت 1387 1387 سمنان ایران
3 دانشگاه دامغان فرایند و فنون تصمیم گیری 1388 1388 سمنان ایران
4 جهاد دانشگاهی سمنان اصول سرپرستی / ارزشیابی مشاغل 1384 1388 سمنان ایران
5 دانشکده فنی سمنان  اصول سرپرستی/کارآفرینی 1392 1394 سمنان ایران
  دانشگاه علمی و کاربردی

مرکز آموزش جهاد کشاورزی

مرکز آموزش فرماندهی انتظامی

قوانین و مقررات کسب و کار

کارآفرینی

خرید و فروش الکترونیکی

1392 ادامه دارد سمنان سمنان
6 واحد آموزش خانه جوان سمنان برنامه نویسی BASIC و FOXPRO 1375 1379 سمنان ایران
7 واحد آموزش خانه جوان سمنان سیستم عامل DOS و WINDOS 1375 1379 سمنان ایران
8 واحد آموزش خانه جوان سمنان مبانی کامپیوتر 1375 1379 سمنان ایران
9 مرکز آموزش مدیریت دولتی نظام حقوق و دستمزدها 28/11/75 14/4/76 سمنان ایران
10 مرکز آموزش مدیریت دولتی کاربرد آمار در مدیریت 9/7/74 9/8/74 سمنان ایران
11 مرکز آموزش مدیریت دولتی آشنایی با کامپیوتر 9/7/74 9/8/74 سمنان ایران
12 مرکز تربیت معلم سمنان اقتصاد خرد 10/7/70 27/11/70 سمنان ایران

 

رزومه
  • نام: محمد رضا
    نام خانوادگی: رضوانی
    مدرک و رشته تحصیلی: لیسانس اقتصاد نظری – فوق لیسانس مدیریت صنعتی – دکترای اقتصاد صنعتی
    حوزه‌های خدمت: دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان، دفتر آموزش و پژوهش، دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری
نامزد انتخابات

تماس با ما