اندیشه ناب محمدی

الزامات گام دوم انقلاب

آرشیو رویدادها
صدا و سیما ( صوت و تصویر )

سوابق علمی و پژوهشی

سوابق علمی و پژوهشی (عناوین مقالات و تالیفات) :

۱- الگوی برنامه‌ریزی رشد و توسعه اقتصادی با لحاظ مزیت‌ها و پتانسیل‌های استان سمنان- سال ۱۳۷۱- سمینار راهبردهای توسعه صنعت و معدن استان سمنان.
۲- بررسی تحلیلی آثار جنگ تحمیلی بر اقتصاد ایران – سال ۱۳۷۱- ستاد آزادگان استان سمنان- ویژه نامه صبرجامگان.
۳- نگاهی اجمالی به کامپیوتر و قابلیت آن – سال ۱۳۷۱- دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری.
۴- بررسی تحلیلی دیدگاه‌ها و اندیشه‌ها در بیان نقش، اهداف و وظایف دولت – سال ۱۳۷۲- دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری.
۵- آموزش، پژوهش، تکنولوژی – سال ۱۳۷۲ – روزنامه پیام استان سمنان.
۶- نقش متقابل صنعت و دانشگاه – سال ۱۳۷۵ – دانشگاه آزاد اسلامی سمنان _ فراخوان همایش صنعت و دانشگاه.
۷- بررسی تحلیلی عوامل موثر بر توسعه تکنولوژی صنعتی – سال ۱۳۷۵ – پایان‌نامه تحصیلی _ دانشگاه آزاد اسلامی.
۸- تحلیل برنامه‌ریزی صنعتی در استان سمنان و مطالعه موردی از فرایند تولید و مدیریت در واحد منتخب صنعتی– سال ۱۳۷۷ – وزارت صنایع و معادن- سازمان صنایع کوچک – جهت اخذ گواهینامه مشاورت صنایع.
۹- بررسی سیره حکومتی حضرت امام خمینی (ره) – سال ۱۳۷۸- ارائه در همایش یکصدمین سالروز میلاد امام خمینی (قدس سره) دانشگاه آزاد اسلامی سمنان.
۱۰- بررسی تحلیلی استعدادها و قابلیت‌های صادراتی استان سمنان – سال ۱۳۷۸ – دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری.
۱۱- راه ابریشم وتاثیر آن بر فرهنگ و تمدن – سال ۱۳۸۰- فصل‌نامه فرهنگ قومس- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان.
۱۲- سیمای اقتصادی استان سمنان – سال ۱۳۸۱ – وزارت بازرگانی- موسسه مطالعات بازرگانی.
۱۳- تاثیر اینترنت بعنوان ابزار مهم ارتباطی بر فرهنگ – سال ۱۳۸۱ – فصل‌نامه فرهنگ قومس- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
۱۴- مردم و دولت، حافظان میراث فرهنگی – سال ۱۳۸۲- فصل‌نامه فرهنگ قومس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان.
۱۵- کتاب ترسیم بحرانهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ناشی از پدیده اعتیاد – سال ۱۳۸۲- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان – انتشارات آبرخ.
۱۶- طرح پژوهشی بررسی تحلیلی تمایلات جوانان استان سمنان در استفاده از اینترنت – سال ۱۳۸۳- شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
۱۷- نقش خلاقیت و نوآوری در تولید علم و فناوری – سال ۱۳۸۳- تهیه برای کنگره بین‌المللی نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری.
۱۸- سیره حکومتی پیامبر اعظم (ص) – سال ۱۳۸۵- دانشگاه سمنان- همایش پیامبر اعظم (ص).
۱۹- مزیت‌های شاخص استان سمنان در ایجاد خوشه‌های صنعتی و تاثیرگذاری بر قدرت رقابت‌پذیری –  سال ۱۳۸۵ – نشریه علمی، آموزشی و فنی، اقتصادی صنعت ساز- سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران.
۲۰- حکومت و مدیریت در سیره نبوی و علوی – سال ۱۳۸۶ – دومین جشنواره پژوهشی سیره نبوی و علوی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۲۱- تحلیلی بر رویکرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سند ملی توسعه استان سمنان – سال ۱۳۸۶ – فصل‌نامه فرهنگ قومس – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان.
۲۲- ضرورت صیانت از منابع (رویکردی مهم در تقابل با سیاست‌های ابرقدرت‌های چپاولگر بین‌المللی) – سال ۱۳۸۶- دوماهنامه سیاسی، اجتماعی سازمان بسیج کارمندان، کارگران و اصناف کشور.
۲۳- بحران انرژی و راهبردهای تقابل با آن با تاکید بر ضرورت استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای – ۱۳۸۶- دوماهنامه سیاسی، اجتماعی سازمان بسیج کارمندان، کارگران و اصناف کشور.
۲۴- خلیج فارس و قدرتهای فرا منطقه‌ای با تاکید بر جایگاه اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی خلیج فارس – سال ۱۳۸۷ -ارائه در همایش ملی جایگاه خلیج فارس در تحولات جهان استراتژیک – دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار.
۲۵- ویژگی‌های جامعه اطلاعاتی با تاکید بر آسیب‌ها و تهدیدها در فضای مجازی و توصیه‌های راهبردی – سال ۱۳۸۷ – ارائه در همایش فضاهای مجازی ، آسیب ها و پیامدها – دانشگاه سمنان.
۲۶- مدیریت امنیت اطلاعات در فضای مجازی – سال ۱۳۸۷ – ارائه در همایش فضاهای مجازی، آسیب‌ها و پیامدها – دانشگاه سمنان.
۲۷- مطالعه زیرساخت‌های توسعه تکنولوژی در سطوح خرد و کلان با تاکید بر اصلاح فنون و روش‌ها – سال ۱۳۸۸ – دانشگاه پیام نور گرمسار – همایش ملی مدیریت تکنولوژی و نوآوری.
۲۸- تحلیل مزیت‌های شاخص استان سمنان مبتنی بر آمایش صنعت برای ایجاد خوشه‌های صنعتی- سال ۱۳۹۱- دانشگاه آزاد اسلامی سمنان – همایش ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو.
۲۹- نقش کامپوزیت‌ها در تولید و استاندارد سازی قطعات خودرو – سال ۱۳۹۱ – دانشگاه آزاد اسلامی سمنان- همایش ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو.
۳۰- بازشناسی خلیج فارس (اهمیت، قدمت و هویت خلیج فارس در شرح سفرنامه‌ها) – سال  ۱۳۹۲- همایش ملی خلیج فارس – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان.
۳۱- مدل توسعه اقتصادی و صنعتی استان سمنان مبتنی بر آمایش صنعتی – سال ۱۳۹۳- همایش ملی رویکردهای ملی آمایش سرزمین – دانشگاه سمنان.
۳۲- چگونگی مداخله دولت برای ممانعت از شکست در ساختار بازار با تاکید بر قوانین و سیاست‌های دولت در اقتصاد ایران – سال ۱۳۹۴- اولین همایش اقتصاد صنعتی- دانشگاه تبریز.
۳۳- تاثیر دانش و نوآوری مبتنی بر فناوری‌های نوین و اقتصاد نانو در پیشرفت فنی و رقابت‌پذیری صنعتی – سال ۱۳۹۴ – اولین همایش اقتصاد صنعتی- دانشگاه تبریز.
۳۴- مدل راهبردی توسعه فناوری در صنایع ایران – ۱۳۹۴- اولین همایش اقتصاد صنعتی- دانشگاه تبریز.
۳۵- معرفی روش AM در برآورد نسبت تمرکز بازار – سال ۱۳۹۴- اولین همایش اقتصاد صنعتی- دانشگاه تبریز.
۳۶- راهبردهای توسعه سواحل مکران مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای – سال ۱۳۹۵ – همایش پتانسیل‌های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه‌های جنوب شرقی ایران- وزارت کشور.
۳۷- چالش‌های فراروی آب در ایران و سیاست‌های راهبردی مدیریت جامع منابع آب مبتنی بر جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین – سال ۱۳۹۶- همایش ملی دیپلماسی آّب و فرصت‌های هیدروپلیتیک غرب آسیا- دانشگاه خوارزمی.
۳۸- مدل برنامه‌ریزی توسعه‌ای مبتنی بر راهبرد توسعه شهری – سال ۱۳۹۷ – همایش ملی هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران – سازمان برنامه و بودجه کشور- مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری.
۳۹- نوآوری مبتنی بر نظام حل مسئله در حمایت از کالای ایرانی – سال ۱۳۹۷ – ماهنامه خبری، گفتمانی – مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (شماره‌های ۶۵-۶۶).
۴۰- رویکردهای نوآوری در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی– سال ۱۳۹۷ – ماهنامه خبری، گفتمانی – مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (شماره ۶۸).
۴۱- آینده‌پژوهی و الزامات آینده مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر نوآوری – سال ۱۳۹۸– دانشگاه تهران، هشتمین کنفرانس ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

سوابق علمی (تدریس) :

 

ردیف نام موسسه یا دانشگاه عنوان دروس مورد تدریس دوره آموزش شهر کشور
۱ دانشگاه آزاد اسلامی سمنان مدیریت وکنترل پروژه

کارآفرینی و پروژه

مدیریت و اقتصاد صنعتی/ اقتصاد مهندسی

اصول سرپرستی/ ایمنی و  بهداشت محیط کار

۱۳۸۵ ادامه دارد سمنان ایران
۲ دانشگاه پیام نور مدیریت اسلامی / سازمان و مدیریت ۱۳۸۷ ۱۳۸۷ سمنان ایران
۳ دانشگاه دامغان فرایند و فنون تصمیم گیری ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ سمنان ایران
۴ جهاد دانشگاهی سمنان اصول سرپرستی / ارزشیابی مشاغل ۱۳۸۴ ۱۳۸۸ سمنان ایران
۵ دانشکده فنی سمنان  اصول سرپرستی/کارآفرینی ۱۳۹۲ ۱۳۹۴ سمنان ایران
  دانشگاه علمی و کاربردی

مرکز آموزش جهاد کشاورزی

مرکز آموزش فرماندهی انتظامی

قوانین و مقررات کسب و کار

کارآفرینی

خرید و فروش الکترونیکی

۱۳۹۲ ادامه دارد سمنان سمنان
۶ واحد آموزش خانه جوان سمنان برنامه نویسی BASIC و FOXPRO ۱۳۷۵ ۱۳۷۹ سمنان ایران
۷ واحد آموزش خانه جوان سمنان سیستم عامل DOS و WINDOS ۱۳۷۵ ۱۳۷۹ سمنان ایران
۸ واحد آموزش خانه جوان سمنان مبانی کامپیوتر ۱۳۷۵ ۱۳۷۹ سمنان ایران
۹ مرکز آموزش مدیریت دولتی نظام حقوق و دستمزدها ۲۸/۱۱/۷۵ ۱۴/۴/۷۶ سمنان ایران
۱۰ مرکز آموزش مدیریت دولتی کاربرد آمار در مدیریت ۹/۷/۷۴ ۹/۸/۷۴ سمنان ایران
۱۱ مرکز آموزش مدیریت دولتی آشنایی با کامپیوتر ۹/۷/۷۴ ۹/۸/۷۴ سمنان ایران
۱۲ مرکز تربیت معلم سمنان اقتصاد خرد ۱۰/۷/۷۰ ۲۷/۱۱/۷۰ سمنان ایران

 

رزومه
  • نام: محمد رضا
    نام خانوادگی: رضوانی
    مدرک و رشته تحصیلی: لیسانس اقتصاد نظری – فوق لیسانس مدیریت صنعتی – دانشجوی دکترای اقتصاد صنعتی (تدوین رساله)
    حوزه‌های خدمت: دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان، دفتر آموزش و پژوهش، دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری
نامزد انتخابات

تماس با ما

ورود به سایت